Logo
Home Lidmaatschap Contributie


Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
Contributie
  • De contributie bedraagt € 250,00 per zwemseizoen. Het zwemseizoen loopt vanaf de eerste zaterdag na de basisschool vakantie tot en met de laatste zaterdag van juni.
  • Het betalingsjaar loopt van januari tot en met december. De opzegtermijn is een maand. Opzeggen schriftelijk, per post of via de mail. Beëindigen kan alleen per 1 januari of 1 juli. Restitutie is niet mogelijk.
  • De betaling wordt automatisch geëncasseerd door de penningmeester van zweverenigingactief. 
  • Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 (hier worden de kosten voor de KNBRD van betaald).
  • De lessen in het diepe bad duren 45 minuten; in het ondiepe bad 45 minuten (kan per jaar wisselen, is afhankelijk van het aantal groepen).
  • Onze lessen zijn op zondag tussen 17:15-18:45 uur.
  • De kosten die verbonden zijn aan het diplomazwemmen, bedragen € 15,00 per diploma.
  • In de vakanties wordt getracht de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan met uitzondering van de zaterdag na Kerst en de eerste zondag van januari. Wanneer er incidenteel, zoals bv. tijdens vakanties te weinig trainers zijn, is er vrij zwemmen. Dit wordt van te voren bekend gemaakt.
  • Indien er vrij zwemmen is, mogen de ouder(s)/verzorger(s) en eventuele broertjes en zusjes ook zwemmen. In principe zwemmen de kinderen vrij in het bad waarin ze ook les hebben. Kinderen zonder zwemdiploma moeten dan kurkjes om.
  • Meer informatie zijn op te vragen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.